Plantepas

Den 14 december 2019 kom det en ny EU lag (EU) 2019/2072 ska det finnas växtpass för vissa frösorter när de skickas till slutkonsument via distanshandel  
Gourmetgarage följer förordningen och det är därför vi har etiketter med växtpass på vissa frösorter.

 

Gourmetgarage er en virksomhed registreret hos Landbrugsstyrelsen med aut. nr. 617029.