Web
Analytics Made Easy - StatCounter

BIODYNAMISKE FRØ

Vi har täckt in hela den kulinariska traditionen i vårt frösortiment. Norra och mellersta Italien och våra 2 små producenter i Kampanien och Apulien. Frankrikes tradition finns också med i bagaget med de franska ekologiska fröerna.

Alla sorter i vårt nya sortiment är ekologiska fröer - och inte nog med det, de olika sorterna har även dessa märkningar: 

 

Demeter-märkning

Nu är det dags att utöka odlingarna och vidderna och vi har stått på alptoppen i norra Italien och blickat ut över Schweiz och startat upp ett samarbete med Sativa Rehinau som producerar inte bara  ekologiska fröer utan de allra flesta sorter är även BIODYNAMISKA och därmed DEMETER certifierande!

I biodynamisk odling tar man inte bara hänsyn till ekologisk odling utan hela kretsloppet, naturen, månen och djuren och alla de krafter som påverkar oss människor

Demeter har de strängaste regler inte bara när det gäller odling utan även för djurhållningen. Något som ligger oss varmt om hjärtat.

Bioverita-märkning

Bioverita sorter är ekologiska eller biodynamiskt odlade sorter. Fröerna är inte bara odlade ekolgiskt utan det är även sorten. De olika sorterarna har odlats under ekologiska förhållanden i under många år. Därför är dessa sorter optimalt anpassade till ekologiska  odlingsförhållanden. Bioverita-märkningen innebär också att förökningsmetoderna stämmer överens med principerna om ekologiskt jordbruk och att sorterna producerar livskraftiga fröer. 

 ProSpecieRara

Sorter märkta ProSpecieRara är "gamla sorter" som har en särskild kulturell eller historisk betydelse för Schweiz och dess grannregioner när det gäller odling, användning eller ursprung. De är också "nischvarianter" som inte är tillgängliga i stor kommersiell skala. ProSpecieRara sorter producerar alltid livskraftiga frön. Tilldelningsprogrammet drivs av ProSpecieRara-stiftelsen för den kulturhistoriska och genetiska mångfalden av växter och djur som syftar till att bevara mångfalden. Organisationen grundades 1982 och har huvudkontor i Basel i Schweiz.